Skip to content

Our Lady of La Vang Vietnamese Catholic Community
CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG
St. Maria Goretti Church
1601 Derstine Road, Hatfield, PA 19440

Fr. Chung

                                                                       Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Thành Chung 

Cha quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang
Văn phòng: (215)721-0199 – Cell: (215) 833-5715
Email : fr.Chung@stmariagoretti.net

Sơ Lược Tiểu Sử:

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Chung sinh ngày 21 tháng  7 năm 1969 tại Kinh B  Cái Sắn, tỉnh Hậu Giang. Cha định cư tai  Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 1982 và vào Đại Chủng Viện Saint Charles Borromeo Seminary năm 1990. Cha được thụ phong Linh Mục ngày 15 tháng 5, 1999 tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Phê-Rô và Phao-Lô, do Đức Hồng Y Anthony Belvilacqua.

Bài sai 1:  Cha phó giáo xứ Saint Stanislaus tại Lansdale  từ tháng 6 năm 1999  đến tháng 6 năm 2008.  Trong thời gian này Cha là Linh mục quản nhiệm của Cộng Đoàn Đức Mẹ La vang, Hatfield.   

Bài sai 2: Cha được bổ nhiệm đi dạy học tại Archbishop Wood High School từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2013 và Cha Quản nhiệm Công Đoàn Đức Mẹ Lên Trời.

Bài sai 3:  Thư Ký cho Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, Tổng Gíáo Phận Philadelphia  từ tháng 5 năm 2013 đến 20 tháng 6 năm 2016

Bài sai 4: Linh mục Chánh xứ Giáo Xứ St. Maria Goretti Hatfiled từ ngày 21 tháng 6 năm 2016, đồng thời cũng là Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang, Hatfield.

Lời Chào của cha Quản Nhiệm:

Tôi rất vui mừng khi được Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput bổ nhiệm về làm Chánh Xứ của Giáo Xứ St. Maria Goretti, Hatfied. Đồng thời giữ luôn nhiệm vụ linh mục quản nhiệm của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Hatfield. Được trở về làm linh mục quản nhiệm của Cộng Đoàn ĐMLV, Hatfield tôi xem như được trở về căn nhà cũ của mình vì trước đây từ năm 1999 đến năm 2008 tôi cũng đã là linh mục quản nhiệm của Cộng Đoàn này. Đặc biệt hơn Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang là nơi tôi được trưởng thành trong thiên chức của đời sống linh mục. Đây là một Công Đoàn tuy nhỏ bé nhưng mọi người rất đoàn kết, yêu thương nhau và quan tâm đến nhau trong mọi mặt của cuộc sống.                                                                                                                        

Là một linh mục quản nhiệm, tôi kêu gọi mọi người trong hãy phát huy tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau để xây dựng một cộng đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển. Tôi cũng kêu gọi tất cả anh chị em trong Ban Thường Vụ của Cộng Đoàn, Hội Đồng Mục Vụ, các hội đoàn cùng toàn thể tín hữu hãy hợp tác chặt chẻ với tôi, cầu nguyện cho tôi trong tinh thần yêu thương và bác ái của Chúa Kitô. Chỉ có tình yêu thương nhau thực sự chúng ta mới vượt qua được những khó khăn, thử thách trên con đường đi mà Chúa Giêsu đã vạch ra để mọi người luôn được hân hoan vui vẻ và có thêm niềm tin mạnh mẽ trong cuộc sống.

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Thành Chung

Our Lady of La Vang

Ban Thường Vụ & Hội Đồng Mục Vụ:

Ban Thường Vụ:

Chủ Tịch Cộng Đoàn: Giuse Nguyễn Trọng Bíc –( 267) 421-1840
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Giuse Hoàng Đình Hội – (215) 723-1886
Phó Chủ Tịch Ngoại V: Giuse F.X Lê Công Dzũng – (267) 640-5824
Thư Ký: Maria Goretti  Lê Uyên Phương Nhung – (215) 353-8296
Thủ Quỹ: Giuse Nguyễn Công Thành (Todd) – (215) 651-3880

 Hội Đồng Mục Vụ

Ban Thánh Ca (Ca Đoàn Têrêsa): Giuse Mai Quốc Đạt – (215) 723-1581
Ban Phụng Vụ: Giuse Đinh Ngọc Hùng – (267) 467-3953
Ban Đọc Sách: Giuse Hoàng Đình Hội – (215) 723-1886
Ban Giúp Lễ: Giuse Nguyễn Lập Phong – (215) 527-0676
Ban Xin Tiền: Giuse Hoàng Đình Hội – (215) 723-1886
Ban Giáo Lý và Việt Ngữ: Sr. Tẻrêsa Nguyễn Nha Trang – (215) 368-4427
Ban Sịnh Hoạt La Vang: Giuse Nguy ễn Bảo – (484) 744-2830
Ban Ẩm Thực: Nguyễn Hùng – (215) 820-0653
Ban Thông Tin Báo Chí : Giuse Nguyễn Thái – (215) 359-7571
Ban Văn Nghệ : Vincente Nguyen Mau – (215) 384-1808
Ban Khánh Tiết : Huỳnh Sanner – (267) 640-7006

Các Hội:

                                                  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Têrêsa Nguyễn Thanh Hương – (215) 206-8746
Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu: Vincente Đỗ Văn Thuấn – (215) 679-6316

GHI DANH CHO NHỮNG GIA ĐÌNH MỚI ĐẾN:

  Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang  đã liên lạc với Giáo Xứ Mỹ để  làm hồ sơ ghi danh cho những gia đình mới chuyển đến và những gia đình cũ chưa ghi danh vào Giáo Xứ St. Maria Goretti. Xin liên lạc với cô Lê Uyên Phương Nhung,  thư ký Ban Thường Vụ qua email: biencan852003@yahoo.com  hoặc số điện thoại :215-353-8296 để nhận hồ sơ xin ghi danh vào Giáo xứ St. Maria Goretti.